I USA har det tidigare räckt med att stämma en anonym person för ärekränkning, för att domstolen skall lämna ut namnet redan innan rättegången börjar.

Men nu verkar anonymiteten fått bättre skydd, åtminstone i två delstater. I ett aktuellt rättsfall i Pennsylvania beslutade domaren att den anklagades identitet inte skall avslöjas förrän han/hon har fått möjlighet att visa att stämningen är grundlös. Och i New Jersey har högsta domstolen vägrat att avslöja identiteten på de fyra anonyma kritiker som stämts av företaget Dendrite International.