Penny Lane i Stockholm och dess hyresgäst, gayklubben Boybar, har fått ett fax från en advokatbyrå som företräder lokalernas ägare, Stockholm Plaza Hotel. I faxet uppmanas Penny Lane att omedelbart upphöra med verksamhet för homosexuella, annars kommer Penny Lanes hyreskontrakt att sägas upp med hänvisning till en klausul i kontraktet där det sägs att det kan sägas upp om hotellet kan lida ekonomisk skada av verksamheten i lokalerna. Exakt vad den ekonomiska skadan skulle bestå i specificeras inte i faxet.

Däremot är det formulerat mycket rakt på sak och det är uppenbart att det är just det faktum att Boybar är en gayklubb som är problemet. En källa inom huset säger till webbplatsen Sylvester att hotellets ägare Bicky Chakraborty redan innan Boybar flyttade till Penny Lane var irriterad på att Monday Bar, som finns i samma lokaler, har en gaylounge trots att klubben som sådan mest frekventeras av heterosexuella. Då Boybar flyttade in på onsdagar dröjde det därför inte länge innan faxet från advokatbyrån anlände till Penny Lanes ägare.