Svenska Nordic Research i Bollebygd startade en Napster för porr, Leechnet. Likt Napster utnyttjar Leechnet ett serverlöst system för att dela filer, men i stället för att byta musikfiler bytte man porrbilder.

Men efter att tjänsten blivit känd har Nordic Research tvingats stänga tjänsten tills vidare. Anledningen är helt enkelt att den blev för populär, webbplatsen överbelastades med trafik.

För närvarande utvärderar Nordic Research situationen. Enligt spekulationer är det inte heller omöjligt att Leechnet skrämts av tidigare händelser i höst då både Napster och Scour, som båda utnyttjar fildelningsteknik, blivit rättsfall.

http://www.leechnet.com