Kampanjen "Holocaust on Your Plate" som jämför Förintelsens offer med dagens djurfabriker har totalförbjudits i Tyskland. Landets högsta domstol menade att utställningen framställde Förintelsen som något banalt och trivialt.

PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, som organiserat kampanjen, valde då att överklaga beslutet till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (ECHR).

Domstolen, med bas i Strasbourg, valde i veckan att ge Tyskland rätt. De menade att beslutet inte strider mot yttrandefriheten, med motiveringen att man vill skydda rättigheterna till de som dog i koncentrationslägren och deras efterlevande.

Bakom den ursprungliga anmälan stod The Central Jewish Council i Tyskland. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna skriver i sitt beslut att man också måste se Tysklands agerande utifrån landets historiska kontext.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114273
http://www.peta.org
http://www.djurensratt.se