Det vänsterradikala nyhetsbrevet (och webbhotellet med mera) Motkraft har fått en dansk syster. På domänen modkraft.dk finns en fungerande resurssida med nyheter och länkar. Ett nyhetsbrev är också på gång.

http://www.modkraft.dk
http://www.motkraft.net