Nu kan alla läsare av mediekritikern Steven Brills webbtidning Contentville ta del av Kevin Mitnicks åsikter. Mitnicks advokater har lyckats övertyga en federal domare om att de tidigare villkoren var för hårda. Mitnick får nu också hålla föredrag om datasäkerhet och arbeta som datakonsult. Han har bland annat fått erbjudande om att bli rådgivare åt ett tv-program om datorer. Däremot kvarstår kravet att han inte får lämna södra Kalifornien.

Efter fem år i fängelse släpptes Kevin Mitnick fri i januari i år. Men villkoren för frisläppandet var tidigare sådana att Kevin Mitnick i praktiken inte kunde få något arbete. Visserligen fick han använda datorer ­ men bara datorer som inte på något sätt är anslutna till Internet. Han fick inte heller använda mobiltelefon. Hans övervakare tillät honom inte heller att uttala sig offentligt om datateknik.