Finansinspektionen utreder flera fall av misstänkt otillåten aktiehandel på Internet, och har överlämnar fem fall till polisens ekobrottsenhet för utredning.

Ytterligare cirka fem fall ligger hos Finansinspektionen för utredning. Det handlar om privatpersoner som handlat aktier via mäklare på Internet. Genom att handla genom flera mäklare samtidigt har de kunnat köpa och sälja av sig själva, vilket är olagligt.

Vid traditionell aktiehandel via en mäklare på banken är den här typen av handel inte möjlig att genomföra då den omedelbart stoppas. Via handel med flera mäklare på Internet upptäcks det först när handeln genomförts av börsens övervakare.

Avsikten för den som gör de här affärerna kan vara att driva en aktiekurs eller genom att själv kunna köpa och sälja aktier till sig själv, skapa förlust eller realisationsvinst som kan användas vid skatteplanering. Straffet för otillbörlig kurspåverkan är böter eller fängelse i högst två år.

Exempel på aktier som varit inblandade är Invik B, Electrolux A och Sydkraft C.