Det finns gott om alternativ till Napster. I allmänhet är de inte lika enkla att installera och använda som Napster. I många fall är programmen inte färdigutvecklade. Det rör sig om fungerande betaversioner som fortfarande saknar några finesser och som innehåller programfel.

Napigator gör det möjligt att använda Napster med andra servrar än de som Napster har satt upp. Med hjälp av Napigator kan alltså Napster användas även om företaget bakom Napster tvingas stänga sina servrar. Med Napigator får du fram en lista över servrar. I listan anges hur många personer som är uppkopplade mot varje server och hur många låtar varje server ger tillgång till. Därefter väljer du vilken server du vill anslutas till och sedan gör Napster resten.

http://www.napigator.com