Pornografi är inte detsamma som påtvingat våld och förnedring. Det skriver Karlstadbiskopen Bengt Wadensjö i ett rundbrev till stiftets präster. Under vårens intensiva porrdebatt i Karlstad stift låg biskopen lågt. Nu väljer han att träda fram med sina åsikter i ämnet.

Wadensjö har bland annat konsulterat Svenska akademiens ordlista, där ordet pornografi förklaras med "sexuellt retande framställning i ord eller bild". "När man identifierar pornografi med påtvingat våld och förnedring innebär det att man givit ordet pornografi en helt ny innebörd, eftersom skildringen inte väcker sexuell retning utan motsatsen", skriver Wadensjö. Wadensjö konstaterar vidare att synen på sexualiteten också bestämmer vilken bild man har av porren. De som anser att sex huvudsakligen har med fortplantning att göra har en annan syn än de som bejakar sexualiteten som något positivt.

Våra attityder sitter så djupt i oss att vi inte kan tänka oss att någon kan se på frågan på något annat sätt än vi själva gör, skriver Wadensjö, som önskar sig en fortsatt diskussion, "där fakta och inte tyckanden läggs till grund för samtalet".