Under sitt årsmöte beslutade Grön ungdom att ge sitt stöd till en motion om att förbjuda könsdiskriminerande klädregler. Motionen kommer att behandlas på miljöpartiets kongress i maj.

- När man tillåter båda könen att bada ska man ha lika klädregler, säger Ragnhild Karlsson, som tillhör Grön ungdoms Uppsaladistrikt.

I höstas badade hon och systern Kristin topless på Fyrishovsbadet i Uppsala. De avvisades då av badvakterna som hänvisade till anläggningens ordningsregler.

Kvinnorna ansåg att de utsatts för könsdiskriminering och anmälde det inträffade till jämställdhetsombudsmannen (Jämo).

Men Jämo ansåg inte att det var könsdiskriminering i lagens mening och beslutade att inte stämma badet. I sitt utlåtande skrev man att det är "tveksamt om det rör sig om diskriminering i lagens namn".

http://www.gronungdom.se
http://www.jamombud.se