I Amnestys årsrapport 2000 framhålls vikten av att förebygga människorättskriser. Katastroferna i Kosovo, Burundi, Östtimor och Tjetjenien hade kunnat förhindras om världssamfundet agerat i tid.

För tredje året i rad kritiseras Sverige i årsrapporten. Opartiskheten i utredningarna kring Osmo Vallos död ifrågasätts, vilket senare ledde till att Amnesty tillskrev justitieminister Laila Freivalds med krav på en oberoende granskningskommission.

På presskonferensen informerades även om att Amnestys internationella sekretariat tagit upp ett nytt fall med Freivalds. Det gäller den 28-årige man i Sollentuna som avled för två veckor sedan i samband med ett ingripande av fyra fångvårdare. Amnesty ställer åtta frågor om utredningen av dödsfallet.