Av de tolv anmälningar som hittills kommit in till Pressens opinionsnämnd från dem som utpekades som nazister i fyra tidningar i höstas har nu hälften av fallen avgjorts. I samtliga fall har anmälan avvisats.

- Alla ärenden kommer att vara avgjorda före midsommar, säger pressombudsmannen Pär-Arne Jigenius. Det var den 30 november förra året som Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet presenterade ett gemensamt material om nazismen i Sverige.

Totalt exponerades 62 personer, de flesta unga, med namn och foto. De som anmält publiceringen har motiverat detta med att de känt sig utpekade.