Under tre veckor (18/5-8/6) har Försvarets materielverks (FMV) externa e-post varit övervakad. Den illegala övervakningen har skett genom ett datorprogram som installerats på två av verkets datorer. Det är ännu inte klart vilka konsekvenser ingreppet har fått.