Det lilla furstendömet Sealand i Nordsjön skall bli en fristad för e-handelsföretag och andra som vill slippa skatter och regler på Internet. Bland annat så skall det amerikanska företaget Havenco Limited starta webbhotell för affärsverksamheter som önskar verka på skyddad mark.

Sealand är en konstgjord ö belägen tio kilometer öster om Storbritannien i Nordsjön. Enligt ett pressmeddelande från Havenco har Sealand i dag inga regler beträffande datatrafik och Sealand kommer heller aldrig att införa några regler enligt avtalet med Havenco.

I sommar skall Havenco och den kungliga familjen på Sealand bygga ut bandbredden och skapa ett mycket pålitligt nätverk för den lilla ön. Därefter skall de börja sälja sina tjänster.

http://www.havenco.com
http://www.sealandgov.com