Säkerhetskonsulten Defcom har undersökt IT-säkerheten hos nära 500 företag och myndigheter och funnit att många anställda använder föga fantasifulla lösenord. Defcom har listat de vanligaste lösenorden.

1. Användarens namn
2. Namn på barn, partner eller husdjur
3. Inget lösenord alls
4. "password"
5. "sommar" eller "vinter"
6. "abc123"
7. "123456"
8. Företagets namn
9. "qwerty" eller "asdf"
10. Månaden då lösenordet senast byttes

Med viss kunskap om ett företag och de anställda är det fullt möjligt för en cracker att gissa sig till lösenord och tränga in i företagets nätverk. Att det sedan finns program som kan testa upp till 600 lösenord i sekunden på Windows 2000 gör knappast saken bättre.