När Folktribunen nummer 2/2000 skulle lämnas in för tryckning i början av maj nåddes man av beskedet att tryckeriet inte längre kunde trycka tidningen.

Anledningen är enligt nyhetsbrevet Nationell information att polisen på begäran av svenska myndigheter hotat tryckeriets ägare. Efter att Folktribunen nummer 1 kom ut i mars ansåg polisen att något måste göras för att stoppa utgivningen av denna tidning.

Man utövade påtryckningar mot sina kollegor i Estland, vilka stormade in på tryckeriet och meddelade att om de inte genast avslutade alla uppdrag åt "de svenska nazisterna" så skulle tryckeriets övriga svenska kunder "informeras" om deras "nazikollaboration", vilket med tanke på polisens sätt att "informera" troligtvis skulle innebära att de avstod från att anlita företaget igen.

När man talade med personal från tryckeriet ursäktade de sig och försäkrade att de inte har någonting emot att trycka deras produkter och att Folktribunen varit en utmärkt kund, men att de helt enkelt inte vågar hjälpa oss i framtiden. Folktribunen kommer att fortsätta utgivningen, om än några veckor försenad.

En prenumeration (10 nummer) på Folktribunen kostar 200 kronor, och kan beställas från postgiro: 637 24 88-4.

För ytterligare information:

Folktribunen, Box 290, 114 79 Stockholm
Telefon: 070-412 66 01
E-post: redaktionen@folktribunen.com