En ung rasist som på en stadsbuss uttalat sig föraktfullt om mörkhyade friades nyligen av Högsta domstolen (HD). Eftersom bara tre utomstående hörde mannens uttalande kan han inte fällas för hets mot folkgrupp, ansåg HD.

Det är enligt domstolen klarlagt att mannen, som vid bussfärden i Helsingborg för drygt två år sedan var 15 år gammal, verkligen uttalade sig nedsättande om mörkhyade. Det uppfattades av tre personer, varav två med invandrarbakgrund, som satt några rader snett framför 15-åringen och en kamrat till honom.

Men att bara säga någonting nedsättande om en folkgrupp räcker inte för att fällas för hets mot folkgrupp. Uttalandet måste också anses vara spritt, vilket i princip innebär att det når ut till fler än ett fåtal personer.