Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF) i Stockholm uppmanar i en skrivelse att man ej bör förbjuda nazismen:

"Under 1999 har det dragit en våg av nazistisk terror över Sverige. I den efterföljande debatten har några återkommande krav rests från både vänster och höger. Många kräver dels ett förbud mot nazistiska organisationer, dels att polisen skall få större resurser och få större befogenhet att genomföra husrannsakningar och telefonavlyssning.

Detta är helt fel utgångspunkt. Att ropa på polisens hjälp i kampen mot fascismen leder ingenstans. Vad som behövs är ett brett, folkligt och militant antifascistiskt motstånd, inte statliga insatser.

Det är naivt att tro att ett förbud mot vissa organisationer (eller mot aktivt deltagande i dessa) bara kommer att användas mot högerextremister. Om en sådan lag väl stiftas kommer det antagligen inte dröja länge innan den används mot vänstern. Organisationer som till exempel gömmer flyktingar kan, precis som nazistgrupper, stämplas som "kriminella sammanslutningar".

Vi tar därför avstånd från ökade befogenheter åt polisen, och från kriminalisering av deltagande i vissa organisationer.

Ytterligare information:

Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF) i Stockholm,
c/o Stockholms LS, Bergsundsg. 10 nb, 117 37 Stockholm
E-post: suf_sthlm@hushmail.com