Ett estniskt bolag sålde alkohol via domänen systemnet.se. Domänen överförs nu efter tvistlösning till Systembolaget då den anses vara registrerad och använd i ond tro.

Systembolaget ansåg att domänen systemnet.se var förväxlingsbar både med firmanamnet och med det inarbetade varumärket Systemet.

Motparten ska ha sålt varor via domänen på ett sätt som skapat intryck av att Systembolaget stått bakom verksamheten. Samtidigt påstås att motparten på sidan sagt sig sälja varorna till 70 procent lägre pris än Systembolaget.

Stiftelsen för internetinfrastruktur finner att motparten inte längre har någon firma eller annan koppling till domännamnet och att berättigat intresse därmed saknas.

Systemet anses vara inarbetat i enlighet med bolagets talan. Då det anses klarlagt att motparten känt till kännetecknet anses även ond tro ha förelegat. Domänen överförs nu till Systembolaget.
 
Stiftelsen för internetinfrastrukturs beslutet (PDF):
http://www.iis.se/docs/beslut_systemnet.pdf