National Knights of the Ku Klux Klan - Sverige (NKKKKS) är Sveriges enda Ku Klux Klan-organisation som är bildad med stöd från USA. Orsaken till att NKKKKS har bildats är enligt dem själva för att tjäna som en spjutspets för den militanta rasbevarande kampen i Sverige. Ku Klux Klan har existerat i över 100 år och är världens äldsta organisation för vad de kallar bevarandet av den vita ariska rasen - Guds utvalda folk.

I ett pressmeddelande från den 17 november skriver man:

"Vi vet att Sverige gradvis kommer att sjunka djupare ner i tyranniet genom nya förbudslagar mot den vita kvarlevan som strävar efter etablerandet av Bibeln som nationens lagbok. Vi vet att den judisk-sataniska klicken inom medier, rättsväsende, banksfären, näringslivet samt regering och riksdag inom kort kommer genomdriva sina talmudiska regler för införandet av den nya världsordningen, den totala slavstaten."
"NKKKKS förbereder sig för att lyda! Då tiden kommer för födseln av det beväpnade partiet kommer de att marschera under Klanens ärorika standard. Vi kommer inte i tysthet acceptera hur Satans barn (Joh 8:44) genomför sitt program för förtryckandet av den vita ariska rasen."
"NKKKKS kommer att lära ut det perfekta hatet till Guds folk så att de återigen intar sin rättmätiga plats i skapelsen. Psalmisten ställer frågan: ´Skulle jag inte hata dem som hatar dig Yahveh? Skulle jag inte känna leda vid den som står dig emot?´ och han ger oss svaret: ´Jag hatar dem med mitt starkaste hat, ja, mina fiender har de blivit´ (Psalm 139:21-22)."
För ytterligare information:

Webbadress: http://members.xoom.com/nkkkks
E-post: nkkkks@hotmail.com