Slitz chefredaktör Mats Drougge erkänner enligt ett Bekännelsebrev, som bland andra webbsidan Motkraft och tidningen Brand publicerat, att han är en kvinnomisshandlare.

"Jag Mats Drougge har under hela mitt och Unnis äktenskap upprepade gånger slagit henne och sparkat henne så att blånader uppstått. I februari 1992 gav jag henne en örfil så att hennes trumhinna sprack. Morgonen den 1/5 -92 slog jag henne i ansiktet upprepade gånger så att Unni fick en fläskläpp och hennes vänstra öga fick en blåtira av mina slag. Unnis kind brast så att blodvite uppstod. Intygas härmed den 1/5 -92. Mats Drougge."
Foto av brevet finns på webbadressen:
http://motkraft.net/brand/press/991011drougge.html

Bekännelsebrevet är enligt Motkraft handstilskontrollerat av Linköpings kriminaltekniska laboratorium. Flashback har sökt Mats Drougge ett flertal gånger för en kommentar, men utan resultat.