I somras inledde justitiekanslern en utredning mot tidningen Folktribunen om brott mot personuppgiftslagen (PuL). Det var efter att Folktribunen lagt ut artikeln om Anders Carlqvist på Internet som myndigheter och medier reagerade.

I medierna kunde man höra enskilda poliser uttala sig om artikeln som "ett mycket grovt brott". Det visade sig senare att det inte var något brott alls. JK har konstaterat att tidningen är undantagen PuL eftersom Folktribunen är en periodisk tidskrift och därför lyder under tryckfrihetsförordningen.