Två blinda hackers lyckades genom blindskrift och röst- styrning bryta sig in i det israeliska försvarets radiostation. Därigenom kom de åt stationens telefonväxel och kunde ringa rikssamtal gratis, skriver Pc för alla.

En representant för militären förklarade det hela med orden: "Något sådant här kan bara hända med guds hjälp, annars är det omöjligt.