Nu får alla publicera listor över prickad sjukvårdspersonal och andra personuppgifter på Internet. Men bara om uppgifterna laddas ner från grundlagsskyddade webbsidor.

- Villkoret är att informationen återges i ursprungligt skick. Ingenting får tilläggas, ingenting får tas bort, förklarar Datainspektionens chef Ulf Widebäck för Internet World vars beslut luckrar upp personuppgiftslagen, PuL. Till grundlagsskyddade webbsidor räknas enbart webbsidor som tillhör tryckta tidningar och nyhetsbyråer. Men det gäller att se upp.

- Återpublicering av texter och bilder på en privat webbsida kan strida mot upphovsrättslagen och lagparagrafer om förtal, säger Ulf Widebäck. Bakgrunden till beslutet är en kamp som privatpersonen Zenon Panoussis bedrivit mot datalagstiftningen. På sin webbsida har han återpublicerat webbsidan www.press.nu:s prickningslistor över sjukvårdspersonal - och anmält sig själv till Datainspektionen.

Frågan blev mycket komplicerad för Datainspektionen. I somras beslutade nämligen inspektionen att inte ingripa mot Press.nu:s publicering av prickningslistan. Anledningen var att föreningen bakom webbadressen även ger ut en tryckt tidning, med följd att www.press.nu har samma grundlagsskydd som Dagens Nyheter och Aftonbladets webbsidor.