Hackern Eric Burns (mer känd under namnet Zyklon) som ligger bakom ett flertal olika attacker mot den amerikanska regeringens servrar har nyligen dömts i amerikansk domstol.

15 månaders fängelse, och böter på motsvarade 300 000 kronor blev straffet. Bland annat genomförde Burns ett hack mot Vita husets webbsida, och lämnade meddelandet "Stop all the war".