Säkerhetspolisen kartlade ända fram till 1997 den marxistiska folkhögskolan Bona. Detta upptäcktes efter att en lärare på skolan fått ut sin akt från Säpo. Där framgick tydligt att Säpo var mer intresserad av skolan än av honom.

Nu har Bona fått ta del av sin akt och det visar att Säpo hållit dem under uppsikt ända från förberedelsearbetet för skolan 1984 fram till att skolan gick i konkurs och ombildades 1997.

Tydligen är en skola kopplad till vänsterpartiet och som lär ut marxism och journalistik att betrakta som ett hot mot rikets inre säkerhet. Återigen har det visat sig att säkerhetspolisen bedrivit ett kartläggningsarbete de inte har haft någon laglig grund för.