Neo Förlag har inte råd att behålla tidningen Bild. Sedan den startades för ett år sedan har varje nummer orsakat ägaren förluster. Gränsen är nu nådd och förlaget ger bort Bild.

Sista numret av tidningen för digital bildteknik, i Neo Förlags regi, kommer ut i juli. Då har förlagets absoluta smärtgräns på en halv miljon kronor i förluster passerats.

Hela tidningen är därför till salu, eller rättare sagt, den skänks bort till den som vill ta över prenumerationsskulden. Hittas ingen "köpare" kommer prenumerationsstocken att säljas vidare till en annan tidning, som då övertar skulden till prenumeranterna.