En antispamförespråkare, Clarence Ekman, har skickat e-post till alla riksdagsledamöter som röstade igenom den omdiskuterade lagen om e-postreklam. Han ber dem se till att han inte får någon e-postreklam.

Enligt den nya lagen som trädde i kraft den 1 maj måste konsumenter som inte vill ha reklam tacka nej till varje företag efter att företaget skickat dem obeställd reklam, så kallad opt-out.

- Jag har skickat brevet till alla riksdagsledamöter som agerade för opt-out, säger Clarence Ekman till Computer Sweden.

I brevet skriver han att han inte vill ha någon e-postreklam i framtiden. Eftersom det inte finns något register klart är det riksdagsledamöternas ansvar att se till att han inte får det, menar han. Och får han ett enda e-postmeddelande som innehåller reklam kommer han att begära hjälp från riksdagsledamöterna.

Ekman kräver också att varje politiker diarieför brevet.