Sverigedemokraterna blir nu någonting så ovanligt som ett fall för Datainspektionens styrelse. Partiets publicering av namnen på åtta pojkar - varav två nyligen dömdes för grovt sexuellt utnyttjande och en för medhjälp till samma brott - har visat sig vara en hård nöt att knäcka för inspektionens jurister.

I ett internt möte i början av maj beslutade Datainspektionens (DI) generaldirektör Ulf Widebäck att hänskjuta ärendet till styrelsen. Det är bara fall av stor principiell vikt som avgörs där - i vanliga fall fattas besluten av generaldirektören eller av en handläggare.

- Det är väl det här med att det rör frågan om journalistiskt ändamål, och att det rör ett politiskt parti, säger Rolf Samuelsson, jurist och handläggare på DI. Det var i början av februari som sverigedemokraterna publicerade fullständiga namn, personnummer och uppgifter om medborgarskap eller tidigare medborgarskap på pojkarna, som då misstänktes för ett uppmärksammat sexuellt övergrepp i Rissne norr om Stockholm.

Listan låg bara ute en kort stund. Så snart som partiets Internetleverantör fick reda på publiceringen stängdes sidan och informationen plockades bort. DI startade ett ärende mot sverigedemokraterna, som misstänktes för brott mot personuppgiftslagen. Partiet hävdade sin oskuld. I ett brev till DI hävdades att partiets webbsida är att betrakta som en "oberoende nyhetskanal" där artiklar av "högt journalistiskt värde" publiceras. Så snart som personuppgifter hanteras i journalistisk eller konstnärlig verksamhet omfattas de inte av personuppgiftslagen.

Sedan dess har DI arbetat med att fastställa vad som kan räknas som journalistisk verksamhet och inte. Fortfarande publicerar sverigedemokraterna på en lokal webbsida förnamn och medborgarskapsuppgifter, samt tingsrättens målnummer på pojkarna som nu är dömda i Rissnemålet. Även detta räknas som personuppgifter, har DI:s jurister kommit fram till. Men det är alltså ännu oklart om det är legitimt för partiet att offentligt redovisa dessa uppgifter. Styrelsen sammanträder i mitten av juni.

Ytterligare information:

Sverigedemokraterna, Box 200 85, 104 60 Stockholm
Telefon: 08-641 20 11
Fax: 08-643 92 60
E-post: kansli@sverigedemokraterna.se
Webbadress: http://www.sverigedemokraterna.se