Military Camp 2000 - Scandinavian Corps internationella läger - äger rum mellan 14 och 16 juli i Skåne. Platsen är ett övningsområde med blandad terräng, sjöar och sankmark. Det finns tillgång till tält och barack med sovsal, matsal och befälsrum, samt bastu.

Rekryter sökes till följande tre grupper:
1. Ordinarie tjänstgöring
2. Kommandogrupp
3. Marktjänst vid basen

Även befäl sökes. Både nya och erfarna som är sugna på att föra befälet över sina rekryter. I programmet ingår dag- och nattaktiviteter, militär disciplin, tuffa lekar och spännande naturupplevelser. Intresserade homo-/bisexuella män anmäler sig via Scandinavian Corps webbsida, senast den 26 juni.

Webbadress: http://www.come.to/scandcorps

För ytterligare information, kontakta kårchef Anders Andersson.
E-post: snl864q@tninet.se