Det Norska Hedningasamfundet meddelar att samfundet önskar hålla hedniska böneutrop ur högtalare. Pressmeddelandet föranleddes av World Islamic Missions ansökan om böneutrop från Oslos minaret varje fredag. Det muslimska böneutropet brukar som bekant vara "Det finns ingen Gud utom Allah".

"Nu bråkar vi också, säger talesmannen för hedningarna, Nestleder Ronnie Johanson. "Det norska Hedningasamfundet önskar tillsvidare kalla till sina möten i Oslo och Bergen med följande utrop från högtalare: "Det finns ingen gud."

"Religionsfriheten ska också inbegripa rätten till att inte ha någon religion, samt rätten att uttrycka detta. Principiellt hävdar vi att man ska kunna besparas att bli påtvingad detta budskap också. Emellertid ska vi ha likhet inför lagen. Kyrkan har sedan tusen år kallat till sina möten med ett högt oljud vid en tidpunkt när de flesta människor är i behov av vila, menar samfundet.

"Vi vill inte förlänga denna tusenåriga pina genom vår markering, vi strävar i stället mot att återinföra en mer civiliserad form av mötesinkallning så snart kyrkklockorna förstummats."