Flera ledamöter av Sexualbrottskommittén vill utvidga kopplerilagstiftningen så att den som tjänar pengar på pornografi kan dömas för koppleri. Det är dock ytterst tveksamt om det kommer något sådant förslag eftersom justitieminister Laila Freivalds hittills sagt nej med hänvisning till grundlagens skydd för tryck- och yttrandefrihet.

Kommittéledamoten Rolf Åbjörnsson (kd) är för en utvidgad kopplerilagstiftning och hoppas att debatt och opinionsbildning skall få justitieministern att ändra sig: "Att sprida grov våldspornografi kan inte ha med tryckfriheten att göra", säger Åsbjörnsson till Göteborgs-Posten. Vad han glömmer att nämna är att spridning av våldspornografi redan är olagligt i Sverige.

Professor i straffrätt, Madeleine Leijonhufvud, föreslog redan 1995 att spridning av pornografi skulle klassas som koppleri. Exakt hur de olika förslagen utformas och vilka som slutligen kommer med i betänkandet är ännu oklart. Kommittén har tid på sig till första september.