Folkpartisten och stadsdelsfullmäktigeledamoten Eva Svendén vill tillåta bigami. "I ett liberalt samhälle måste folk få leva som de vill. Om en kvinna väljer att ha flera äkta män måste det vara upp till henne och männen. Det är inget som staten skall lägga sig i. Bigami rör bara de inblandade", säger Eva Svendén till Sydsvenskan.

I dag kan bigami, eller tvegifte som den juridiska termen är, bestraffas med fängelse upp till två år. "Det är helt sjukt. Som jag ser det finns det inga argument för att bigami ska vara olagligt. Jag har pratat mycket med vänner och bekanta om detta. Ingen har kunnat komma med några argument mot bigami förutom att det strider mot konventionerna".

Allan Widman, ordförande i folkpartiet i Malmö, tror inte tiden är mogen för att legalisera bigami: "Vi lever i ett samhälle där konventionen styr. Men kanske ser man annorlunda på detta om tio år. Saker och ting förändras. Exempelvis var ju homosexualitet ett brott en bit in på femtiotalet."