Förra året avrättades 1 813 personer i 31 länder. Detta framgår av Amnestys årliga statistik som publicerades nyligen. Antalet dödsdomar under året uppgick till 3 857 i 63 länder. Det verkliga antalet dödsdomar och avrättningar är med säkerhet betydligt högre. Många länder hemlighåller dessa siffror för att undkomma internationell kritik. Kina fortsatte att avrätta fler än övriga länder tillsammans. Siffran 1 077 är sannolikt rejält i underkant.

Amnesty uppmanar nu FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna som sammanträder i Gen¶ve, att göra ett kraftfullt uttalande mot dödsstraffet och utlysa ett moratorium för avrättningar.

Trots att antalet avrättningar i världen sjunkit jämfört med 1998 är siffrorna för Iran, Saudiarabien och USA högre än året innan. Dessa tre länder i sällskap med Kina och Demokratiska republiken Kongo står för 85 procent av alla kända avrättningar under 1999. Från Irak kom obekräftade uppgifter om flera hundra avrättningar.

Länder som Kuba, Oman och Förenade Arabemiraten utökade användandet av dödsstraffet till att även omfatta brott som narkotikasmuggling, väpnat rån och import av förbjudna varor.

Men flera framsteg i kampen mot dödsstraffet har gjorts. Vid 1900-talets slut hade 108 länder avskaffat dödsstraffet i lag eller i praktiken, jämfört med tre vid det förra sekelskiftet. Under 1999 har bland annat Östtimor, Turkmenistan och Ukraina avskaffat dödsstraffet och president Jeltsin omvandlade i juni över 700 dödsdomar.