På hemlig plats en timmes bilresa från London odlas just nu stora mängder cannabis helt lagligt. Inkräktare hålls borta med säkerhetsvakter och sofistikerade larm. Plantorna får bästa tänkbara omvårdnad i ljus- och temperaturkontrollerade växthus.

Bakom odlingen står läkemedelsföretaget GW Pharmaceutical. Företaget har fått brittiska parlamentets tillåtelse att på försök odla cannabis. Avsikten är att ta fram ett läkemedel baserat på just cannabis.