Ku Klux Klan finns numera även i Sverige. Medlemskap i Ku Klux Klan är gratis, men som organisationen själva skriver:

"varje sökande som vill bli en medborgare i det osynliga riket måste noga överväga hur långt, samt hur mycket han är beredd att offra. Från den stund man inträder i det osynliga riket, blir den sökande en del av den kamp som slåss för [den vita] rasens överlevande samt tillintetgörelsen av [Ku Klux Klans] fiender."
Men organisationen är inte helt okontroversiell. I TV3:s program "Efterlyst" gick polisen den 20 april till och med ut och vädjade om allmänhetens hjälp.

"Den svenska säkerhetspolisen Säpo har försökt att spåra hemsidans avsändare, men har ännu inte lyckats. Hemsidan ligger på en amerikansk server, och de amerikanska myndigheterna vill inte hjälpa till och spåra den, med hänvisning till amerikansk tryckfrihetslagstiftning."
Kopia av Ku Klux Klans ansökningsblankett för medlemskap:

Förnamn:
Mellannamn:
Efternamn:
Personnummer:
Adress:
Telefon:
Mobil:
Straffad:
Om ja, för vad:
Speciella färdigheter:
Medlem i annan organisation:
Om ja, vilken/vilka:

Jag svär att ovanstående lämnade uppgifter är riktiga, om så icke skulle vara fallet är jag medveten om att åtgärder emot mig kommer att tagas.

Jag svär vidare att vara Klanen och mina överordnade samt mina Klanbröder och systrar trogen och lojal.

Jag lovar att icke tala högt om mitt medborgarskap i det osynliga riket, samt de hemliga tecken och riter som jag kommer att ta del av.

Som medborgare i det osynliga riket kommer jag att sträva efter att introducera nya bröder och systrar till denna heliga Klan.

Jag accepterar att de som jag inviger i det osynliga rikets slutna krets ligger på mitt fulla ansvar och skulle någon av dessa missköta sig, kommer jag att ta konsekvenserna för detta.

Jag svär att ovanstående uppgifter är lämnade av mig av fri vilja.

Namn:
Ort:
Datum:

Dessa uppgifter kommer att kontrolleras av säkerhetsavdelningen. Efter godkännande kommer ett medlemspaket skickas ut inom 2 veckor.

OBS: Skicka ICKE detta som ett attachment, utan som vanlig e-post, ansökningar som skickas som attachment kommer att INTE öppnas utan kasseras.

Denna ansökan skall skickas till: kkk_sverige@hotmail.com.

Ku Klux Klan Sverige skriver bland annat följande på sin webbplats:

"Den enda anledningen att du är vit idag, beror på att dina förfäder praktiserade och trodde på segregation igår!"
"För att våran vita ras skall kunna överleva måste det bli ett omedelbart stopp på rasblandningen, och det med omedelbar verkan!"
"Vi inom KKKS kommer att slåss för vår vita ras överlevnad, med alla till buds stående medel."
Ytterligare information:

Webbadress: http://members.yoderanium.com/kkk-sverige
E-post: kkk_sverige@hotmail.com