Svenska ungdomar ser allt mer på porr, men antalet våldtäkter har ändå inte ökat. Samtidigt har ungdomarna en allt mer positiv attityd mot sexuella minoriteter. Detta konstaterar Folkhälsoinstitutet i en ny rapport.

Trots detta har FL-Net ljugit ihop en historia, och skriver tvärtom i nyhetsbrevet "Nyhet.nu" att ökad porrkonsumtion leder till fler våldtäkter.

"PORRKONSUMTION ÖKAR BLAND UNGA - KOPPLING TILL VÅLDTÄKTER
Intresset för pornografi har ökat bland ungdomar. Det har också koppling till sexuella handlingar som analsex och våldtäkter. Det visar en rapport från Folkhälsoinstitutet som har sammanställt aktuell forskning."

Folkhälsoinstitutets utredningen "Ungdomar och sexualitet" kan även läsas på webbadressen: http://www.fhinst.se