Aftonbladetjournalisten Zendry Svärdkrona är inte journalist, åtminstone inte enligt Sjöfartsverket. Med hänvisning till 7 kap. 16 § sekretesslagen, som i sin tur hänvisar till personuppgiftslagen (PuL) nekade Sjöfartsverket att lämna ut en förteckning över befälhavare på handelsfartyg.

Risk förelåg att uppgifterna skulle bearbetas i strid med personuppgiftslagen och eftersom Zendry Svärdkrona inte är journalist, slår verket fast, är inte undantagsreglerna i personuppgiftslagen tillämpliga.

Ett liknande ärende avgjordes i kammarrätten i Sundsvall nyligen. Då hade skattemyndigheten i Gävle nekat en journalist med hänvisning till PuL-hänvisningen i sekretesslagen. Kammarrätten gav journalisten rätt och ålade skattemyndigheten att lämna ut de begärda uppgifterna. Sjöfartsverkets beslut är överklagat till kammarrätten i Jönköping.

Ytterligare information:

Kammarrätten i Jönköping, målnummer 1226-2000.
Telefon: 036-15 65 00
Zendry Svärdkrona, Aftonbladet, telefon: 08-725 20 00.
Niclas Englund, Sjöfartsverket, telefon: 011-19 14 52.