Södertälje tingsrätt ansåg sig inte ha tid eller möjlighet att hjälpa Dagens Nyheter med att kontrollera om 26 personer fanns registrerade i deras datasystem. Begäran att få fram uppgifterna hade gjorts med stöd av tryckfrihetsförordningens andra kapitel om allmänna handlingar. Nu är tingsrätten anmäld till JO.

Ewa Stenberg, journalist på Dagens Nyheter skriver bland annat i sin anmälan: "Om inte domstolar kan tillämpa grundlagen, vilka kan det då? Jag tycker att det är viktigt att JO övervakar att domstolarna utbildar sin personal kring offentlighetsprincipen och tar i med kraft mot flagranta övertramp som detta jag ger exempel på."

Ytterligare information:

Justitieombudsmannen, telefon: 08-786 40 00.
Ewa Stenberg, Dagens Nyheter, telefon: 08-738 10 00.
Per Lund, Södertälje tingsrätt, telefon: 08-55 30 03 00.