De 50 invånarna på ön Pitcairn, i Stilla havet, är alla ättlingar till myteristerna på Bounty år 1789. Eftersom ön är ett eget land har den också rätt till en egen toppdomän på Internet - ".pn". Genom skumma affärstransaktioner hamnade emellertid domänen hos ett företag på en ö i Engelska kanalen.

Nu har dock Icann, som är den organisation som är högst ansvarig för toppdomänerna, tagit tillbaka domänen från företaget och gett den till myteristättlingarna. Man får anta att de nu har en möjlighet att göra sig en mindre förmögenhet på tillgången.