För trettio år sedan samlades en grupp kulturarbetare, musiker, journalister med flera för att arrangera en musikfest som ett alternativ till den kommersiella kulturen. Efter fruktlösa försök att få tillstånd genomfördes den på Gärdet i Stockholm den 12-14 juni 1970 - illegalt.

Avsikten med festen var att visa att det går att ha roligt tillsammans utan att spendera mycket pengar. Man ville också göra mötet mellan okända musikgrupper och en större publik möjligt.

I augusti 1970 arrangerades den andra festen och i juni 1971 den tredje med ungefär samma informella arrangörsgrupp. Gärdesfesterna tjänade som inspiration och förebild för fester över hela landet och gynnade genom detta utvecklingen av den fria kulturen.

Den 11-13 augusti 2000 är det dags för en ny Gärdetfest, nästan trettio år sedan sist. Artister som redan är klara är bland andra Träd, gräs och stenar, Love Explosion, Darling, Desperados, Channa Bankier och Mats Barrdunge.

Som arrangörer står föreningen "Festen på Gärdet" i vilken bland andra Nobrakes productions, Darling Desperados, DLF, Torbjörn Abelli och Mikael Katzeff ingår.

Är du intresserad av ytterligare information, alternativt att medverka eller hjälpa till, så kan du nå arrangörerna på följande adresser:

E-post: gardesfest@hotmail.com
Webbadress: http://www.gardet.sida.nu