Enligt ett flertal källor Flashback talat med, spelade Alexa Wolf även in en annan film under sin tid på Dramatiska Institutet. En dokumentation av när hon piercar sig i underlivet. Den som äger kopior av denna film får gärna höra av sig till Flashback. Märk brevet "Shocking Truth part 2". Hittelön utlovas!

Flashback, Box 260 67, 100 41 Stockholm
E-post: flashback@flashback.se