Kristna parlamentariker i Polen godkände den 3 mars ett totalförbud mot pornografi. Parlamentets underhus, sejmen, godkände senatens förslag om ändringar i brottsbalken med målet att förbjuda öppet erotiska publikationer. Polacker har sedan tidigare även förbjudit all sexualundervisning i skolorna.