Trots allt större narkotikabeslag av polis och tull ökar tillgången markant. Ett tydligt bevis är de sjunkande priserna på gatan.

- Priserna är låga just nu. De har gått ned den senaste tiden och det tyder på att det finns väldigt god tillgång. Det gäller för samtliga preparat, säger Walter Kegö, chef för narkotikaroteln vid rikskriminalen till TT.

Priset för ett gram amfetamin, den vanligaste bland de tunga drogerna, är på sina håll hälften av det normala 150-250 kronor. Även priserna på andra preparat sjunker. Heroinmarknaden anses mättad i hela Europa och cannabispriserna sjunker också.