Den 9 till 12 juni hålls de holländska "Pinksterlanddagen" i Appelscha, nära Assen i Nederländerna. "Pinksterlanddagen" är ett årligt återkommande anarkistläger (64:e året!) med bortåt 500 deltagare som i år kommer att få en mer internationell inriktning.

Hela lägret kommer att startas med ett stort möte och inledningar på temat anarkismens framtid och rörelsens inriktning. Arrangörerna vill även att deltagare som kommer gärna innan skickar in svar på följande frågor:

1) På vilket sätt ser du eller din grupp sig som en del av en anarkistisk strömning? Vilken sorts anarkism är ni en del av?
2) Vad är din grupps långsiktiga mål?
3) Hur tror du/ni att ni kan genomföra era små ideal och stora utopier de närmaste åren?
4) Vad anser du är kopplingen mellan din grupps tema och den anarkistiska rörelsen?
5) Med vilka grupper skulle ni vilja (eller inte vilja) samarbeta med de närmaste åren?

Kontaktadresser:

Futureworkshop Appelscha
c/o P.O. Box 1338
3500 BH Utrecht
Nederländerna

E-post: toekomstwerkplaats@hotmail.com

Webbadresser:
http://www.antenna.nl/~bn/toekomstwerkplaats
http://www.xs4all.nl/~axienetx/toekomstwerkplaats