Det finns flera vetenskapliga studier som visar att melatonin kan lindra besvär i samband med jetlag. Men det är fortfarande inte känt vilka biverkningar som kan uppstå vid långvarigt bruk.

Melatonin är ett hormon som förekommer naturligt i kroppen. Det har stor betydelse för den biologiska klockan som i sin tur styr vår vakenhet. Halten av melatonin är som högst mellan klockan två och fyra på natten när vi normalt sover. Under den mörka årstiden produceras det också mer melatonin än under vår och sommar.

När vi förflyttar oss mellan olika tidszoner kommer vår biologiska klocka i otakt, och flera studier tyder på att melatonin kan hjälpa kroppen att snabbare anpassa sig till den nya tiden. Melatonin har funnits länge i amerikanska hälsokostaffärer och är mycket populärt. I den senaste statistiken från 1995 uppskattades 20 miljoner amerikaner använda melatonin.

När hormonet blev klassat som läkemedel lyckades därför den starka hälsokostindustrin övertyga den normalt sett mycket stränga amerikanska läkemedelsmyndigheten att melatonin skulle bli receptfritt trots att det fanns få studier.

I Sverige är myndigheterna betydligt strängare. Melatonin har sedan det blev klassat som läkemedel 1995 varit receptbelagt, vilket innebar att det också försvann från hälsokostaffärernas hyllor. Det har inte heller funnits tillgängligt som ett färdigt läkemedel. I stället har apoteken gjort sina egna beredningar enligt läkarens recept, så kallade ex tempore-beredningar.

- Eftersom melatonin är ett naturligt hormon går det inte att ta patent på det. Det finns därför inga läkemedelsbolag som velat bekosta de studier som krävs för att de ska få sina beredningar godkända som läkemedel, säger docent Stig Henningsson från Läkemedelsverket till tidningen Affärsresenären.

Det är nu allt fler svenskar som börjar använda melatonin, inte minst affärsresenärer, och enligt Läkemedelsverket är införseln av melatonin från USA till Sverige omfattande.

Många läkare har en positiv inställning till melatonin om det används för att lindra besvären av jetlag. Men de menar samtidigt att de inte vill rekommendera det på grund av de bristfälliga studierna. Som en läkare uttryckte det i Affärsresenären: "Det står var och en fritt att använda det och jag hade inte själv tvekat, men som officiell person kan jag inte rekommendera det."