MTG-ägda Finanstidningen har stoppat en annonskampanj från IDG:s affärstabloid Computer Sweden. Annonsstoppet är ytterligare ett tecken på att kampen om läsare och annonsörer inom den nya ekonomin hårdnar.

Computer Sweden (CS) fick först klartecken från Finanstidningens annonssäljare för tre annonser. Med kampanjen ville CS profilera sig inom en bredare målgrupp och slå ett slag för en bilaga om den nya ekonomin.

Kampanjen går i tidningar som Veckans Affärer, Resumé, SvD Näringsliv och Privata Affärer. De två första annonserna infördes, men sedan satte Finanstidningen stopp för kampanjen.

Finanstidningen tar "allmänt" inte in material från konkurrerande medier. Man säger sig själva göra en bedömning från fall till fall, och vill i detta fall inte att någon annan skall profilera sig på målgruppen beslutfattare inom den nya ekonomin.

- Tar man inte annonser från andra medier, är det på något sätt ett bevis på att man inte tror tillräckligt mycket på sin egen tidning, säger Stefan Andersson, marknadschef på CS till Ny Teknik.