Inom kort kommer andra numret av samhällstidningen Atlas ut efter två års tystnad. Tidningen ägs av en ideell förening som heter Atlas Pappersmakt, och alla skribenter gör tidningen gratis på sin fritid.

Det första numret blir 100 sidor tjockt och riktar sig till en målgrupp på 18 år och uppåt. Planen är ytterligare ett nummer av Atlas i år och målet är att bli en periodisk skrift med en frekvens på fyra nummer per år.

- Men chansen att det här skulle bli en kommersiell produkt är liten. Vi kan varken erbjuda en jätteupplaga eller en riktigt bra annonsmiljö och vi vänder oss till grupper som inte är så köpstarka, säger Tarik Saleh, ansvarig utgivare för Atlas, till Dagens Media.

Annonsörerna i första numret är utvalda av medarbetarna för att de är sympatiska. Alla är små annonsörer i stil med skivbutiker. Annonspriset är 15 000 kronor för en helsida i fyrfärg. Vad upplagan ligger på vill Tarik Saleh inte säga, eftersom han anser att de flesta tidningar ljuger om sina upplagor vilket han inte vill göra.

Chefredaktör för tidningen är Anton Hagwall. Redaktör är Clara Mannheimer och formgivare Martin Hultman.