I den anarkistiska tidningen Brand finns i det senaste numret en artikel kallad "Brun desperation", där delar av texten är baserad på information man fått genom att läsa en framstående nazists e-post. Detta efter att man hade knäckt hans Hotmailkonto.

Ytterligare information:

Brand, Box 150 15, 104 65 Stockholm.
E-post: brand@motkraft.net
Webbadress: http://www.motkraft.net/brand