Regeringen föreslår en ny lag som kriminaliserar all kommersiell hantering av piratdekodrar. Föreningen Stop, som arbetar mot spridandet av piratutrustning, tycker att regeringens förslag är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt omfattande.

Regeringen överlämnade den 25 januari propositionen Utökat skydd för kodade tjänster till riksdagen. Den nya lag som föreslås i propositionen kan träda i kraft tidigast den 1 maj år 2000.